Για Εμάς

το ιστολόγιο μας, αναφέρεται στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου. Περιλαμβάνει νέα, εργασίες μαθητών και δραστηριότητες.. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο mail : 14dimchaid@gmail.com

23 Μαρ 2015

Διδακτικη παρεμβαση...

Τίτλος Διδακτικής Παρέμβασης

Καταχώριση τιμών & διαμόρφωση κελιών σε λογιστικό φύλλο

Ένταξη στο Πρόγραμμα Σπουδών

Η διδακτική παρέμβαση εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών της διδασκαλίας των ΤΠΕ που έχει εισαχθεί στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία που λειτουργούν με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ).

Σκοπός – Στόχοι

Σκοπός της διδακτικής παρέμβασης είναι οι μαθητές να μάθουν να καταχωρούν τιμές στα κελιά ενός λογιστικού φύλλου και να διαμορφώνουν τα κελιά. Στόχοι της διδακτικής παρέμβασης είναι οι μαθητές:
Γνώσεις
 • Να μάθουν να δημιουργούν ένα λογιστικό φύλλο σύμφωνα με συγκεκριμένο πρότυπο
 • Να εμπεδώσουν την συγχώνευση των κελιών
 • Να εμπεδώσουν την διαμόρφωση του περιεχομένου των κελιών
 • Να εμπεδώσουν την αλλαγή χρώματος του περιεχομένου των κελιών
 • Να εμπεδώσουν την αλλαγή χρώματος των κελιών
 • Να εμπεδώσουν την διαμόρφωση του περιγράμματος των κελιών
 • Να εμπεδώσουν την αλλαγή ύψους γραμμής και πλάτους στήλης των κελιών
Δεξιότητες
 • Να μάθουν ότι πρώτα πρέπει να καταχωρούν όλη την πληροφορία (κείμενο, τιμές) στην εργασία τους, και μετά να ασχοληθούν με την εμφάνισή της (διαμόρφωση, παρουσίαση)
 • Να δημιουργήσουν ελεύθερα ένα αισθητικά όμορφο φύλλο εργασίας
Στάσεις
 • Να μάθουν να συνεργάζονται και βοηθούν ο ένας τον άλλο

Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Οι μαθητές έχουν μάθει να εκτελούν και να τερματίζουν το πρόγραμμα MS Excel. Γνωρίζουν να ονομάζουν - αναγνωρίζουν τα κελιά με βάση το γράμμα στήλης και αριθμό γραμμής, να τα συγχωνεύουν και να καταχωρούν τιμές σε αυτά. Γνωρίζουν πώς να διαμορφώνουν το περιεχόμενο των κελιών (γραμματοσειρά, μέγεθος, έντονα, πλάγια, υπογραμμισμένα, χρώμα γραμμάτων, χρώμα κελιού). Γνωρίζουν τη διαμόρφωση του περιγράμματος, του ύψους γραμμής και πλάτους στήλης των κελιών. Τέλος γνωρίζουν πώς να αποθηκεύσουν την εργασία τους.

Οργάνωση της τάξης

Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής. Στο εργαστήριο υπάρχουν 12 Η/Υ. Σε κάθε Η/Υ θα κάθονται 2 μαθητές. Ο μαθητής που κάθεται αριστερά θα χειρίζεται το πληκτρολόγιο, και ο άλλος το ποντίκι. Κατά τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης τα παιδιά θα συνεργάζονται και βοηθούν το ένα το άλλο.

Επιστημολογική προσέγγιση και εννοιολογική ανάλυση

Οι μαθητές εργάζονται παράλληλα, και μπορούν να συνεργαστούν, συμβουλεύοντας ή βοηθώντας ο ένας τον άλλο, με σκοπό την επιτυχημένη και ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση της εργασίας.

Υλικοτεχνική υποδομή και το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε

Οι Η/Υ του σχολικού εργαστηρίου έχουν εγκατεστημένα ελληνικά windows XP. Το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί είναι το Ελληνικό MS Excel 2003.

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας

Ο εκπ/κος θα μοιράσει εκτυπωμένο το φύλλο εργασίας στους μαθητές. Στη συνέχεια θα περιγράψει στα παιδιά τον σκοπό και τον τρόπο υλοποίησης της διδακτικής παρέμβασης (λεπτά: 2΄ - 5΄). Σε 1η φάση οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν το λογιστικό φύλλο, όπως είναι στο φύλλο εργασίας.  (λεπτά 10’ – 15’). Σε 2η φάση οι μαθητές θα διαμορφώσουν και αποθηκεύσουν το λογιστικό φύλλο, σύμφωνα με τις οδηγίες που τους δίνονται, και θα συνεργαστούν και συνεννοηθούν για να πετύχουν το ομορφότερο δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα (λεπτά 10’ – 15’).

Αναμενόμενες δυσκολίες των μαθητών

Το μάθημα διεξάγεται την 7η διδακτική ώρα. Τα παιδιά, κουρασμένα από τα μαθήματα της ημέρας, δεν είναι απόλυτα συγκεντρωμένα στην εργασία που τους δίνεται. Επίσης η 7η διδακτική ώρα είναι μικρότερη από τις υπόλοιπες (35 λεπτά).
Πέρα από τις ιδιαιτερότητες της 7ης διδακτικής ώρας, γενικά δεν αναμένονται ιδιαίτερες δυσκολίες για τη συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση. Τα παιδιά είναι ήδη αρκετά εξοικειωμένα με την καταχώριση τιμών στο λογιστικό φύλλο και τις βασικές λειτουργίες διαμόρφωσης - μορφοποίησης των περιεχομένων των κελιών του.
Ίσως ένα μικρό ποσοστό των παιδιών να μην θυμηθεί πως στο παράθυρο μορφοποίησης των κελιών, και πιο συγκεκριμένα στην καρτέλα «Περίγραμμα», όταν έχουν αλλάξει χρώμα και στυλ στη γραμμή του περιγράμματος, για να εφαρμοστούν στα επιλεγμένα κελιά, πρέπει να ξανακάνουν κλικ στις επιλογές «Πλαίσιο» και «Πλέγμα», και μετά να πατήσουν το πλήκτρο «ΟΚ».
Η αξιολόγηση των μαθητών θα γίνει βασισμένη σε ποιες ομάδες και σε ποιο ποσοστό ολοκλήρωσαν την εργασία.

Αναστοχασμός

Η διδακτική παρέμβαση είχε γενικά επιτυχία, αν και δεν έλειψαν τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις. Τα παιδιά, εξαιτίας ότι ήταν η 7η διδακτική ώρα, άργησαν να ετοιμαστούν και να σχηματίσουν ομάδες για να κατέβουν στο σχολικό εργαστήριο. Ο εκπ/κός παρέδωσε στα παιδιά το φύλλο εργασίας και τα ενημέρωσε τι θα έκαναν. Τα παιδιά δεν δυσκολεύτηκαν να εκτελέσουν τα βήματα της δραστηριότητας, τα οποία τους ήταν ήδη οικεία από προηγούμενα μαθήματα.  
Γενικά η διδακτική παρέμβαση ολοκληρώθηκε από όλες τις ομάδες, και όλες τους πρόλαβαν να αποθηκεύσουν την εργασία τους.

Φύλλα εργασίας των μαθητών

Φύλλο 1
Δραστηριότητα 1
 1. Στην Επιφάνεια Εργασίας κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο
 2. Δημιουργήστε το παρακάτω φύλλο εργασίας


Δραστηριότητα 2

 1. Διαμορφώστε το κελί Α1 ώστε να έχει: «Έντονα», Μέγεθος: «18», γραμματοσειρά, χρώμα γραμμάτων, χρώμα κελιού: «ό,τι θέλετε»
 2. Διαμορφώστε τα κελιά A2 έως και Ι2 ώστε να έχουν: «Έντονα και Υπογραμμισμένα», Μέγεθος: «16», γραμματοσειρά, χρώμα γραμμάτων, χρώμα κελιού: «ό,τι θέλετε»
 3. Διαμορφώστε τα κελιά A9 έως και Α15 ώστε να έχουν: «Έντονα και Πλάγια», Μέγεθος: «12», γραμματοσειρά, χρώμα γραμμάτων, χρώμα κελιού: «ό,τι θέλετε»
 4. Διαμορφώστε τα κελιά Α3 έως και Ι7 ώστε να έχουν: «Έντονα», Μέγεθος: «12», γραμματοσειρά, χρώμα γραμμάτων, χρώμα κελιού: «ό,τι θέλετε»
 5. Στα αριστερά βρίσκονται οι αριθμοί των γραμμών. Κάντε κλικ πάνω στον αριθμό 1 και μαρκάρετε μέχρι και τον αριθμό 15. Έτσι επιλέγετε όλες τις γραμμές από το 1 μέχρι το 15.
 6. Κάντε δεξί κλικ και από το μενού που θα εμφανιστεί κάντε κλικ στην επιλογή «Ύψος Γραμμής»
 7. Γράψτε τον αριθμό «25» και πατήστε «ΟΚ»
 8. Στο πάνω μέρος βρίσκονται τα γράμματα των στηλών. Κάντε κλικ πάνω στο γράμμα Α. Έτσι επιλέγετε όλη την στήλη Α.
 9. Κάντε δεξί κλικ και από το μενού που θα εμφανιστεί κάντε κλικ στην επιλογή «Πλάτος Στηλών»
 10. Γράψτε τον αριθμό «45» και πατήστε «ΟΚ»
 11. Μαρκάρετε τα κελιά από το Β3 έως και F7
 12. Κάντε δεξί κλικ και από το μενού που θα εμφανιστεί κάντε κλικ στην επιλογή «Μορφοποίηση κελιών»
 13. Από το παράθυρο που θα εμφανιστεί, κάντε κλικ στην επιλογή «Περίγραμμα»
 14. Διαλέξτε όποιο «Στυλ» και «Χρώμα» θέλετε, αλλά βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή θα γίνει σε όλα τα περιγράμματα (δηλ. στο «Πλαίσιο» και «Πλέγμα»)
 15. Αποθηκεύστε την εργασία σας πατώντας από το μενού «Αρχείο à Αποθήκευση»
 16. Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί πατήστε το πλήκτρο «Αποθήκευση»      

17 Μαρ 2015

ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΘΑ ΔΟΘΕΙ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ.
ΩΡΑ:12:40 μ.μ.

12 Μαρ 2015

ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ-ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ποια άλλα προβλήματα μπορεί να συνυπάρχουν με τη ΔΕΠΥ;

Τα παιδιά με ΔΕΠΥ, ιδίως αν δεν έχει διαγνωσθεί και αντιμετωπισθεί, έχουν αρκετές δυσκολίες που εκδηλώνονται στο σχολικό, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον και συχνά οδηγούν σε
 • χαμηλές επιδόσεις σε σχέση με το επίπεδο των γνωστικών ικανοτήτων και ακαδημαϊκή αποτυχία
 • αυξημένο στρες, συναισθηματικές δυσκολίες και χαμηλή αυτοεκτίμηση
 • επιθετική και διασπαστική συμπεριφορά ή προβλήματα διαγωγής
 • περιορισμένη επαγγελματική παραγωγικότητα και προοπτικές
 • απόρριψη από τους άλλους - δυσλειτουργικές κοινωνικές σχέσεις.
Η ΔΕΠΥ στις περισσότερες περιπτώσεις έχει επιπτώσεις για όλη την οικογένεια, όπως έντονους διαπληκτισμούς των παιδιών με τους γονείς (ή των γονέων μεταξύ τους) ιδίως σε θέματα οργάνωσης και οριοθέτησης, αρνητικό αντίκτυπο στις σχέσεις μεταξύ αδερφών, οικονομική επιβάρυνση. Οι δυσκολίες στην καθημερινή οικογενειακή ατμόσφαιρα γίνονται ακόμη εντονότερες όταν πολύ συχνά ο ένας γονέας (και ενίοτε και οι δυο) έχει ΔΕΠΥ.

Επιπλέον πολλά παιδιά με ΔΕΠΥ παρουσιάζουν συνυπάρχουσες ψυχικές και αναπτυξιακές διαταραχές (συννοσηρότητα) που συχνά περιπλέκονται με την εξέλιξη και τη θεραπεία της ίδιας της ΔΕΠΥ. Οι συχνότερες είναι οι ειδικές μαθησιακές διαταραχές (δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσαριθμησία), οι ειδικές αναπτυξιακές δυσκολίες (λόγου, συντονισμού των κινήσεων), οι διαταραχές εναντιωματικής συμπεριφοράς και διαγωγής, οι διαταραχές άγχους, οι διαταραχές συναισθήματος, οι διαταραχές με συμπτώματα τικς (σ. Tourette).

Τι ρόλο μπορεί να έχει το σχολείο στην αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ;

Η επικοινωνία των ειδικών και των γονέων με τους δασκάλους του παιδιού αποτελεί απαραίτητο κομμάτι της διαγνωστικής εκτίμησης και της αντιμετώπισης και ο ρόλος του σχολείου θεωρείται τόσο σημαντικός όσο είναι και της οικογένειας στην επιτυχία της κάθε παρέμβασης για την υποστήριξη του παιδιού με ΔΕΠΥ.
Είναι πολύ σημαντικό ο δάσκαλος να κατανοεί την ιατρική φύση της ΔΕΠΥ, να μην παίρνει προσωπικά τη συμπεριφορά του παιδιού και να την αντιμετωπίζει θετικά, να αντιλαμβάνεται τα οφέλη και τους περιορισμούς του προγράμματος αντιμετώπισης καθώς και να συμμετέχει ενεργά στο σχεδιασμό των θεραπευτικών παρεμβάσεων που χρειάζεται να εφαρμοσθούν μέσα στη σχολική τάξη. Οι δάσκαλοι ή οι νηπιαγωγοί είναι συχνά οι πρώτοι που θα παρατηρήσουν συμπεριφορές συμβατές με τη ΔΕΠΥ και μπορούν να παρέχουν σε γονείς και γιατρούς πληροφορίες βοηθητικές στη διάγνωση και θεραπεία.
Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς μπορούν να εργαστούν μαζί για να λύσουν προβλήματα και να σχεδιάσουν τρόπους να στηρίξουν τη μελέτη στο σπίτι και το σχολείο καθώς και στρατηγικές αντιμετώπισης της δύσκολης συμπεριφοράς. Η ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ των γονέων και του προσωπικού του σχολείου μπορεί να γίνει το κλειδί για την επιτυχία του παιδιού.
Η σημασία των παραπάνω είναι πολύ μεγαλύτερη μετά τον πρόσφατο Ν. 3699/2008, που ορίζει οτι τα παιδιά και οι έφηβοι με ΔΕΠΥ είναι «μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

Για την αντιμετώπιση της ΔΕΠΥ χρειάζεται να εφαρμόζεται ένα πλήρες πρόγραμμα - εξατομικευμένο και μοναδικό για την κάθε περίπτωση- που να στοχεύει στην πολύπλευρη διαχείριση των δυσκολιών του παιδιού και του περιβάλλοντός του. Ένα τέτοιο πρόγραμμα αντιμετώπισης μπορεί να περιλαμβάνει συνδυασμό θεραπευτικών προσεγγίσεων, που δρουν από κοινού υποστηρίζοντας η μια την άλλη (συνεδρίες ψυχοεκπαίδευσης γονέων και παιδιών, θεραπεία συμπεριφοράς, φαρμακευτική αντιμετώπιση, παρεμβάσεις αποκατάστασης των δυσκολιών στο σχολείο, οικογενειακή ή/και ατομική ψυχοθεραπεία).

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ξεπερνούν τη ΔΕΠΥ μεγαλώνοντας και παρόλο που η υπερκινητικότητα και η παρορμητικότητα ελαττώνονται σε σημαντικό βαθμό, η διάσπαση της προσοχής συχνά παραμένει. Με μια ολοκληρωμένη θεραπευτική προσέγγιση, τα άτομα με ΔΕΠΥ μπορούν να μάθουν να προσαρμόζονται και να έχουν μια πλήρη, φυσιολογική

3 Μαρ 2015

Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε ότι την ΤΡΙΤΗ  17/03/2015
το σχολείο μας δεν θα λειτουργήσει, λόγω επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών μας.
Ακολουθεί η σχετική ενημερωτική επιστολή του Σχολικού Συμβούλου της Περιφέρειάς μας.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  ΔΗ Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Αιγάλεω, 17 Φεβρουαρίου 2015
Προσαρτημένο με το ΑΠ: 18/17.02.2015
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤ/Ν
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡ/ΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 29ης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Διεύθυνση : Ατταλείας 2 και Ιερά Οδός
 ΠΡΟΣ:
Τους Γονείς και Κηδεμόνες των
σχολικών μονάδων ευθύνης μας
T.K. : 12241- Αιγάλεω                                                                                    
Πληροφορίες : Καράμηνας Ιγνάτιος
Τηλέφωνα : 210-5815413


Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της εκπαιδευτικής
διαδικασίας στην προοπτική ενός σχολείου που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις
μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων.
Όπως θα σας ενημερώσουν οι κ.κ. Διευθυντές / Διευθύντριες των σχολείων και οι δάσκαλοι /
δασκάλες των παιδιών σας, κατά το Β΄ τρίμηνο θα διεξαχθούν στην Περιφέρειά μας
επιμορφωτικές ημερίδες σε εργάσιμη ώρα (08.15-14.00) και σε διαφορετική ημερομηνία για
κάθε σχολείο με θέμα: «Διαχείριση και Αντιμετώπιση Παιδαγωγικών και Διδακτικών
Ζητημάτων στο Σχολείο». Για την ημερομηνία διεξαγωγής της επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών στο σχολείο που φοιτούν τα παιδιά σας, θα ενημερωθείτε από τη διεύθυνση
του σχολείου.
Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επιμορφωτική ημερίδα είναι υποχρεωτική. Για το σκοπό
αυτό έχει δοθεί άδεια από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αττικής. Αυτό σημαίνει πως δεν θα γίνουν μαθήματα επειδή την ημέρα αυτή οι
εκπαιδευτικοί θα εργαστούν ως επιμορφούμενοι. Οι επιμορφωτικές δράσεις με τους
εκπαιδευτικούς αφορούν τη στήριξη του έργου τους και τη βελτίωση της παρεχόμενης
εκπαίδευσης των παιδιών, σημαντικό, όπως σίγουρα κι εσείς καταλαβαίνετε, στοιχείο για την
αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Παράλληλα, θέλω να σας ενημερώσω ότι είμαι στη διάθεσή σας για συνεργασία ώστε να
προσπαθήσουμε, μαζί, να εμπλουτίσουμε και να διευρύνουμε τις δραστηριότητες επικοινωνίας
και διαλόγου.
Εύχομαι κάθε προκοπή σ’ εσάς και τα παιδιά σας.
Ο Σχολικός Σύμβουλος

Αξιολόγηση στην EasyLogo